MareX WeBlog

Články z kategorie "PHP"

REKLAMA

Zvýrazňování syntaxe PHP zdrojových kódů pomocí PHP

Tenhle script jsem narychlo „naškrábal“ asi před dvěma roky, když jsem jej nutně na cosi potřeboval. Tak nutně, že jsem ho ve finále ani nepoužil. Nemohl jsem totiž najít script, který jsem napsal několik let zpět a byl to kompletní „multihighlighter“. No kompletní zrovna ne, uměl v jednom textu zvýrazňovat syntaxi (X)HTML, CSS, JavaScriptu a PHP, což není zrovna vše, ale pro mé potřeby plně dostačující. Jenže pokud chcete něco později použít, je potřeba si to nejdřív zálohovat, což jsem já jaksi neudělal.
Proto vznikl tento „PHP only“ syntax highlighter. Teď jsem jej po té době náhodou objevil na disku a rozhodl se o něj podělit (já jsem ale hodný kluk ). Samozřejmě vím, že to asi není nic moc, každopádně to funguje. Jak může vypadat text prohnaný tímto scriptem, můžete vidět na následujícím obrázku.
Našel jsem v něm několik chyb, dvě z nich jsem opravil.
Za každým řádkovým…

Celý článek ››

PHP výuka - tvorba vlastních funkcí

V minulém článku série výuky PHP jsme si začali povídat o funkcích. Ukázali jsme si, jak se používají funkce v PHP již předvytvořené a taky jsme si řekli, že můžeme vytvářet i funkce vlastní. Co je vlastně funkce? Funkce je nějak pojmenovaný blok více příkazů. K čemu jsou funkce dobré? Máme-li například nějaký složitější kód (třeba nějaký hodně složitý výpočet), který potřebujeme používat na svých stránkách častěji, ať už v rámci jednoho nebo více scriptů, stačí nám funkci vytvořit pouze jednou a pak ji na určitém místě vyvolat jednoduchým zadáním jejího názvu.
Jak tedy takovou funkci vytvořit:
function nazev_funkce () { seznam příkazů; }Takže nejprve zadáme klíčové slovo function, tím řekneme interpretu, že se chystáme vytvořit novou funkci.
Za tímto slovíčkem následuje samotný název funkce. Pro názvy funkcí platí stejné pravidlo jako pro proměnné, s tím rozdílem, že…

Celý článek ››

PHP výuka - funkce

Další důležitou součástí programovacích jazyků jsou funkce a to jak funkce předpřipravené, tak ty které si vytvoříme sami. V této části se podíváme na funkce přímo implementované v PHP.
Funkci bychom si mohli představit jako balíček, který obsahuje více nějakých příkazů. Tento balíček si jednou vytvoříte a pak jej můžete kdykoliv a kdekoliv použít, aniž byste museli všechny příkazy znovu vypisovat, pouhým zavoláním funkce. PHP obsahuje spoustu již připravených funkcí, které můžete použít, ale samozřejmě si můžete libovolně vytvářet funkce vlastní. My se samozřejmě zaměříme na vytváření a používání vlastních funkcí, ale nejprve si na v PHP připravených funkcích ukážeme, jak se vlastně používají.
Chcete-li použít nějakou funkci, zavoláte jí tak, že napíšete její název a za ním kulaté závorky. Některým funkcím je nutné předávat parametry (například text…

Celý článek ››

PHP výuka - operátory

Důležitou součástí programovacího jazyka jsou operátory. Umožňují provádět s hodnotami různé operace, ať už se jedná o porovnávání hodnot, jejich sčítání, násobení a další. Jak jsme si slíbili v minulém článku, dnes se na operátory podíváme trochu blíž.
S jedním operátorem, který se používá asi nejběžněji, jsme se už setkali. Je to operátor přiřazení: symbol ‘=’ (rovná se). Tento operátor přiřazuje třeba hodnoty proměnným:
$a = 20;
Teď jsme přiřadili proměnné $a hodnotu 20.
$b = $a;
Zde jsme přiřadili proměnné $b hodnotu proměnné $a, tedy 20.
Matematické operátory
Dalšími operátory, jsou ty, které všichni známe už ze školy a těmi jsou operátory matematické, které se používají pro běžné výpočty:
+ sčítání- odčítání* násobení/ dělení% modulo (zbytek po celočíselném dělení)Ty první tři jsou snad jasné:
$a = 10+10;
V…

Celý článek ››

PHP výuka - řetězce

Řetězce budete v PHP používat asi dost často, proto jim věnujeme jeden zvláštní článek.
Ukážeme si, jak se takový řetězec zapisuje:
<?php
$promenna1 = "Toto je řetězec";
$promenna2 = 'Toto je také řetězec';
?>Jak vidíte, řetězce se vkládají do uvozovek nebo apostrofů. Jaký je mezi těmito dvěma zápisy rozdíl? V podstatě žádný, oba jsou prostě řetězce. Ale nějaký rozdíl tam přeci jen je:
<?php
$promenna1 = "Toto je "nějaký" řetězec"; // CHYBA
$promenna2 = "Toto je 'nějaký' řetězec"; // v pořádku
$promenna3 = 'Toto je 'nějaký' řetězec'; // CHYBA
$promenna4 = 'Toto je "nějaký" řetězec'; // v pořádku
?>Jak jste si jistě všimli, slovo nějaký v řetězci, který jsme vložili do proměnné $promenna1 a $promenna3, je jinou barvou. Je to proto, že toto slovo není považováno za řetězec. Jak to? No jednoduše: PHP parser najde například první uvozovky a tam pro něj…

Celý článek ››
REKLAMA

PHP příklady: obrázek s náhodným textem

Určitě znáte, když se chcete někde například zaregistrovat, většinou na konci formuláře najdete obrázek, který obsahuje nějaká čísla nebo písmena a Vy je musíte opsat, abyste mohli být zaregistrováni (takzvaná captcha). Tak se pokusíme něco podobného, hodně jednoduchého také vytvořit..
Takže nejprve budeme potřebovat vygenerovat nějaké náhodné číslo (text), které nějakým způsobem zašifrujeme (znečitelníme) a toto číslo musíme předat scriptu, který podle něj „nakreslí“ obrázek (věděli jste, že
PHP umí malovat?) a taky jej musíme předat scriptu, který bude zpracovávat nějakou tu registraci, aby mohl ověřit, jestli ho uživatel opsal správně.
Vygenerování a znečitelnění náhodného čísla
Vůbec nevím, jaký způsob se na toto používá všude na internetu. Vytvořil jsem si vlastní způsob, ale ten Vám tady samozřejmě nebudu prozrazovat. Je na Vás, jak číslo znečitelníte tak, aby na něj…

Celý článek ››

PHP výuka - pole

Dnes si budeme povídat o polích a naučíme se je vytvářet a používat.
Pole je v podstatě proměnná, do které ale můžete uložit více samostatných hodnot. Tedy pole je vlastně proměnná, ve které jsou další „podproměnné“, ve kterých jsou teprve uložena nějaká data. Jednotlivé části pole se nazývají indexy (klíče). Názvy indexů jsou definovány v hranatých závorkách hned za názvem samotného pole. Nejlépe, když si to ukážeme:
$pole[0] = 10; $pole[1] = "Nějaký text"; $pole[2] = 5.5;Nyní jsme vytvořili pole s názvem $pole, které obsahuje 3 hodnoty a to:
index 0 obsahuje hodnotu 10 (tedy celé číslo)
index 1 obsahuje text Nějaký text (tedy textový řetězec)
index 2 obsahuje hodnotu 5.5 (tedy číslo s plovoucí desetinnou čárkou)
Jak sami vidíte, stejně jako u klasických proměnných nezáleží na tom, jakého datového typu je hodnota, kterou jste do pole uložili a v jednom poli to můžete libovolně…

Celý článek ››

PHP výuka - komentáře a proměnné

Komentáře
Co je to? – Komentář je část kódu, který se nevykonává. Parser ho prostě přeskočí.
K čemu je to dobré? – Když si třeba potřebujete v kódu něco poznamenat sami pro sebe, nějakou důležitou část, abyste třeba za rok, až se k němu vrátíte a budete potřebovat něco upravit, se v tom vůbec vyznali.
Komentáře se zapisují dvěma způsoby (teda já znám dva).
První je řádkový komentář, a zapisuje se takto:
// toto je komentářVšechno, co je za dvojitým lomítkem na stejném řádku je považováno za komentář. Další řádek už komentář není. Tento způsob se hodí na krátké popisky.
Další je blokový komentář. Ten zapíšeme takto:
/* Tak toto je komentář na více řádků */Tento komentář můžete zapsat na více řádků. Všechno, co je mezi /* a */ je komentář. Komentáře nelze vnořovat. Takže takto ne: 
/* Toto se považuje za komentář /* toto ještě také */ toto už…

Celý článek ››

PHP výuka - zprovoznění web serveru

Co je to PHP
PHP je hypertextový preprocesor…
…nerozumíte? Já taky ne
Pokusím se to vysvětlit po svém. PHP je programovací jazyk, který se kompiluje za běhu. Kompilací se rozumí převod kódu, který Vy napíšete, do tvaru, kterému rozumí počítač.
Například programovací jazyk C++ se nejprve nějakým kompilátorem převede do spustitelného tvaru (například soubor s příponou .exe) a vy jej potom na počítači spouštíte pouhým poklepáním – nepotřebujete žádný jiný program, který by Vám umožnil jej spustit.
PHP kód se uloží jako textový soubor tak, jak jej Vy sami napíšete a o jeho kompilaci se stará PHP interpreter teprve, až se jej pokusíte spustit. Proto se soubory, které obsahují PHP kód musí spouštět pomocí webového serveru, na kterém je nainstalováno PHP.
Dále se PHP interpretuje na serveru. To je rozdíl například oproti JavaScriptu, o jehož kompilaci se stará samotný webový prohlížeč. PHP…

Celý článek ››
Stránka 1/1 :: přejít na stranu · 1 ·

Články z kategorie "PHP"