MareX WeBlog

Tasker

REKLAMA

Tasker je jedna z aplikací, díky které si můžete se svým zařízením dělat téměř cokoliv. Umožňuje totiž reagovat na většinu softwarových i hardwarových událostí a přiřazovat k nim zvolené akce. Události lze různě kombinovat, což znamená, že můžete třeba reagovat na příchozí hovor kdykoliv, nebo jen například při určité úrovni nabití baterie.

Po prvním spuštění aplikace budete mít hlavní obrazovku prázdnou (na mých obrázcích již prázdná není). Nahoře budou dvě záložky, první s ikonkou domečku a druhá bez ikonky. Přidržením prstu na založce jí můžete přiřadit obrázek, posunout jí vlevo nebo vpravo, odstranit či vytvořit novou (záložek může být až 6). Tyto záložky slouží spíš jen pro kategorizování Vašich profilů, abyste v nich neměli takový guláš.

Dole jsou tlačítka Cancel, Aply, New, Tasks a poslední tlačítko, které indikuje, zda je Tasker zapnutý. Nás bude nejprve zajímat tlačítko New, které slouží pro vytvotření nového profilu. Po jeho stisku se nás Tasker nejprve zeptá na název profilu. Nemusíte jej zadávat, ale pokud budete mít v budoucnu profilů hromady, budete se v nich těžko orientovat. Poté už můžete vybrat událost, na kterou má být reagováno.

Aplikace

Vyberete aplikaci (aplikace), při jejímž spuštění nebo ukončení se má provést akce později definovaná v profilu.

Čas

Profil se spustí v zadaný čas. Lze navolit i opakování.

Den

Ke spuštění profilu dojde v zadaný datum.

Umístění

Profil se spustí, budete-li se nacházet na zvoleném místě (například zapnutí wifi po příchodu domů). Můžete zvolit, jestli se má použít pouze umístění pomocí sítě nebo i GPS a zadat radius.

Stav

Určitý stav zařízení. Většinu těchto událostí lze nějak filtrovat. Například u hovorů můžete vybrat konkrétní telefonní číslo, u napájení třeba jen USB a podobně.

Upozornění

Sem patří reakce na určité notifikace. Například vyzvánějící telefon, příchozí zpráva, vypnutí, zapnutí nebo odemčení displeje a spousta dalších.

Po výběru události budete vytvářet akci, která má při aktivaci dané události nastat. Pokud máte nějaké akce (Tasks) předvytvořené, můžete už hotovou vybrat. Pokud ne, bude Vám nabídnuto pouze vytvoření nové. Kliknete tedy na položku New Task. Zobrazí se Vám okno, s několika tlačítky. První tlačítko s ikonkou „plus“ slouží k přidání akce. Kliknete-li na něj, vyskočí na Vás nabídka se spoustou akcí, které je Tasker schopen provést, uspořádaných do kategorií. Od zobrazení upozornění v liště, přes automatické odeslání zprávy, nebo odmítnutí hovoru až po spuštění nějaké aplikace či nastavení úrovně podsvícení.

Možností je opravdu mnoho, ovšem ne všechny budou fungovat na všech zařízeních nebo ROM. Pokud daná akce (nebo i událost) není na Vašem zařízení dostupná, je za jejím názvem znak „*“ (hvězdička).

V seznamu vytvořených profilů lze daný profil kliknutím rozbalit, tak se Vám na levé straně zobrazí definované události a na straně levé zadané úkoly (Tasks). Kliknutím na jednotlivé položky vyskočí menu s dalšími možnostmi, jako je přidání další události nebo úkolu, editace, přejmenování a změna ikonky. Dlouhým podržením názvu (záhlaví) profilu lze tažením měnit jejich pořadí a nebo jej odstranit přetažením na lištu s košem, která se objeví v dolní části okna. Toto platí i pro jednotlivé akce v úkolu.

Aplikace je opravdu možnostmi dost rozsáhlá a nejlépe uděláte, když si sami možnosti prográmku vyzkoušíte. Jen pro představu, já jsem si třeba udělal to, co je běžné například v ROM s HTC Sense. Pokud je telefon při příchozím hovoru v kapse, tašce nebo pouzdře, automaticky se zvedne hlasitost vyzvánění na maximum (samozřejmě pouze, pokud není zapnutý tichý režim) a zapnou se vibrace. Po vytažení z kapsy se hlasitost postupně ztlumí, aby telefon neřval na celé kolo, než se rozhodnu, jestli hovor vůbec zvednu, a vypnou se vibrace. Po ukončení hovoru se hlasitost vyzvánění nastaví na původní úroveň.

V případě zmeškaného hovoru nebo nepřečtené SMS zprávy mi telefon každých 5 minut hlásí (je samozřejmě nutné TTS s odpovídajícím jazykem) počet nepřečtených zpráv (jsou-li nějaké) a počet zmeškaných hovorů (jsou-li nějaké) a to pouze při vypnutém displeji, pokud zrovna neprobíhá hovor a není telefon v tichém režimu.

Ano, i takovéhle věci lze s Taskerem stvořit.

Vzhledem k tomu, že aplikace stojí kolem 100 Kč a Market nabízí na odzkoušení a vrácení peněz pouze 15 minut (to je stejně volovina, za 15 minut nevyzkouším ani tu nejjednodušší aplikaci, natož takovouhle), nabízí autor na svých stránkách ke stažení sedmidenní zkušební verzi (trial verze není dostupná na Marketu).

Každopádně můj názor je, že Tasker za ty peníze rozhodně stojí a pokud i Vy po odzkoušení dospějete ke stejnému názoru, můžete si jej na Marketu koupit.

Odkaz na Market: PC | Telefon

Související:

REKLAMA

Tasker