MareX WeBlog

Tasker - vzdálené zabezpečení telefonu v případě ztráty nebo krádeže

REKLAMA

Znáte Tasker? Jednu z nejlepších aplikací pro Android? Pokud ne, přečtěte si krátké představení jedné ze starších verzí tohoto úžasného prográmku. Pokud jste hračička, nebo máte rádi plnou kontrolu nad Vaším zařízením, rozhodně doporučuji vyzkoušet. Tasker dokáže nahradit spoustu jiných aplikací.

A teď odjinud. Používáte nějakou aplikaci, která dokáže najít nebo zablokovat Váš přístroj v případě krádeže nebo ztráty? Možná ano, možná ne. Možná ne proto, že Vám žádná nevyhovuje, možná neumí právě to, co od ní očekáváte. A tak proč si něco takového nevytvořit v Taskeru, když prý umí skoro všechno…

Nedávno byl Tasker aktualizován na verzi 1.2 a tato nová verze přináší (samozřejmě mimo jiné) jednu velice zajímavou věc a tou jsou Scény (Scenes). Editor scén by se dal přirovnat k tvorbě widgetů v aplikaci Zoom (od stejného autora), ovšem na rozdíl od aplikace Zoom, kde můžete vytvářet interaktivní widgety, scény v Taskeru můžete použít ke tvorbě interaktivních dialogů nebo dokonce celých aplikací. Záleží jen na Vaší fantazii.

Moje fantazie si vymyslela, že bych mohl zkusit vytvořit něco, co dokáže na dálku (pomocí SMS), zablokovat telefon, pokud mi bude ukraden, nebo bych jej nedejbože ztratil. Plus nějaké blbůstky navíc. K tomu se výborně hodí právě scény a projekty, které lze celé exportovat a importovat (projekt je soubor několika profilů, tasků a scén dohromady). Jak se mi to povedlo, můžete posoudit přečtením dalších řádků a případným vyzkoušením.

Obsah

Co to umí

 1. zablokovat telefon číselným kódem zasláním SMS zprávy v nastaveném tvaru z jakéhokoliv jiného telefonu
 2. zablokovat telefon číselným kódem v případě výměny SIM a zaslat SMS s novým číslem na předem nastavené telefonní číslo
 3. na vyžádání zaslat svou polohu podle GPS a bezdrátových sítí, je-li zablokován
 4. na vyžádání zaslat aktuální informace o stavu baterie, wifi, síle mobilního signálu, doby běhu od posledního restartu (a spoustu dalších, pokud jste ochotni si to upravit :) , je-li zablokován
 5. na vyžádání se stát odposlouchávacím zařízením (vysvětlení dále v textu), je-li zablokován
 6. pomocí SMS telefon opět odblokovat, pokud jste třeba zapomněli heslo
 7. a spoustu dalších věcí, které si můžete dotvořit, budete-li chtít

Navíc obsahuje jednoduchého průvodce prvním nastavením, abyste se nemuseli hrabat v proměnných a ručně je nastavovat.

^ zpět na obsah

Omezení a nedostatky

…na které jsem si vzpomněl.

 1. Pokud je telefon zablokován a dojde k restartu, měl by se po nastartování znovu zablokovat. Problém nastane v případě, že vložená SIM karta má zapnutý požadavek na PIN. K zablokování telefonu tehdy dojde až po zadání PINu. Je to záměrně, protože blokovací obrazovka by překryla obrazovku pro zadání PINu a současný uživatel by tedy PIN nemohl zadat, takže by telefon nebyl přihlášen k síti a nešlo by jej ovládat pomocí SMS.
 2. Vzhledem k tomu, že všechny akce (mimo samotného zablokování a odblokování) vyžadují zaslání SMS (nebo uskutečnění odchozího hovoru) z blokovaného telefonu, nesmí být na právě vložené SIM kartě blokována odchozí volání a SMS, případně musí disponovat dostatečným kreditem, nejedná-li se o paušál.
 3. Tento projekt nebude fungovat na MIUI ROM (bohužel). Tasker na MIUI totiž nereaguje na příchozí SMS, což je pro tento projekt celkem důležité.

^ zpět na obsah

Důležitá upozornění

Projekt (aplikace) nekontroluje žádné vstupní hodnoty (hodnoty proměnných) na jejich správnost. Nesprávně zadané hodnoty mohou způsobit nefunkčnost projektu, nebo dokonce úplné zablokování telefonu! Než projekt nainstalujete, doporučuji provést kompletní zálohu zařízení, kdybyste byli nuceni sáhnout až třeba po hardresetu!

Projekt (aplikaci) instalujete a používáte na vlastní nebezpečí! Autor projektu (aplikace) nezodpovídá za ztrátu dat ani jiné škody způsobené použitím projektu (aplikace)!

Pro předejití nefunkčnosti projektu, nebo zablokování zařízení, dodržujte následující zásady:

 1. telefonní čísla se vždy zadávají v mezinárodním formátu a bez mezer (např.: +420777123456) – toto se samozřejmě netýká čísla na tísňovou linku, která je u nás 112
 2. fráze (slovo) pro zablokování nesmí obsahovat mezery, lomítko, otazník, vykřičník, hvězdičku a plus ( /?!*+)
 3. pokud má být někde zadána pouze číselná hodnota, zadávejte opravdu pouze čísla bez mezer a jiných znaků
 4. pokud má mít některá proměnná pouze určité hodnoty (například 1 nebo 0), zadávejte opravdu pouze tyto hodnoty
 5. SMS zprávy s příkazy pište tak, jak mají být napsány, nepřidávejte žádné jiné znaky před ani za příkaz (ani mezery), nebude to fungovat

Celý projekt byl vytvářen a testován na telefonu HTC HD2 s Typhoon CM7 a rozlišením 480×800. Vůbec si nejsem jistý, jak se bude chovat například na menším rozlišení, nemám žádný jiný telefon s Androidem k dispozici. Kdyby se našel někdo, kdo by to na vlastní triko vyzkoušel a dal vědět, jak se to chová a zda to vůbec funguje, byl bych rád.

^ zpět na obsah

Testovací režim

Projekt je po nainstalování a zprovoznění spuštěn v takzvaném testovacím režimu. Tento režim má sloužit jako ochrana před zablokováním telefonu před řádným vyzkoušením projektu.

Stav testovacího režimu udává proměnná %TESTMODE. Je-li její hodnota 1, je testovací režim zapnut, pokud je její hodnota 0, nebo tato proměnná neexistuje, je testovací režim vypnut. Toto je jediná proměnná, kterou musíte upravit ručně přímo v Taskeru. Nedoporučuji ji mazat, nebo jí nastavovat hodnotu 0, dokud celý projekt pořádně nevyzkoušíte. Její výchozí hodnota je 1.

V testovacím režimu je na obrazovce zablokovaného telefonu jedno neviditelné tlačítko navíc. Toto tlačítko se nachází těsně nad pravou polovinou tlačítka Odemknout (viz obrázek). Kliknutím na toto neviditelné tlačítko dojde k odemčení telefonu, aniž by bylo nutné zadávat kód pro odblokování. Tlačítko je na obrazovce stále, ať je na ní zobrazeno cokoliv, pokud je telefon zablokován a nachází se stále na stejném místě. K jeho deaktivaci dojde teprve vypnutím testovacího režimu (viz výše).

^ zpět na obsah

SMS příkazy

Vzdálenému telefonu lze v SMS zprávách posílat příkazy, aby provedl předem nastavenou činnost. Tyto příkazy lze ovšem zasílat pouze z telefonního čísla, ze kterého byl telefon naposledy zablokován a samozřejmě pouze pokud je zablokován. U žádného z příkazů není rozlišována velikost písmen.

lockmyphone – zablokování telefonu, tento příkaz doporučuji změnit na nějaký vlastní. Pokud za příkaz napíšete mezeru a číselný kód, bude tento kód použit pro odblokování telefonu namísto kódu přednastaveného. Například „lockmyphone 1234″ zablokuje telefon a nastaví heslo pro odblokování na1234 – místo lockmyphone samozřejmě napíšete frázi (slovo), které jste si sami zvolili v průvodci nastavením. Nezapomeňte, že kód smí obsahovat pouze čísla!

info – zpět Vám přijde SMS s aktuálními informacemi o telefonu. Konkrétně stav baterie v procentech, síla signálu mobilní sítě, stav WiFi a uptime (tedy čas od posledního spuštění telefonu).

locate – vzdálený telefon zjistí svojí pozici a zašle Vám jí zpět v SMS zprávě. Zjišťuje se pozice podle GPS i podle sítě. Za jak dlouho přijde SMS zpět, záleží na tom, jak dlouhou dobu jste nastavili na GPS fix a zda se telefonu vůbec podaří polohu z GPS zjistit.

secretcall – po odeslání tohoto příkazu Vám hned dojde zpět potvrzovací SMS. Za cca 30 vteřin Vám vzdálený telefon zavolá na telefon, ze kterého jste tento příkaz odeslali. Jakmile jej přijmete, na vzdáleném telefonu se aktivuje hlasitý odposlech (na některých přístrojích to způsobí vyšší citlivost mikrofonu) a sníží se hlasitost sluchátka na minimum. Můžete tedy poslouchat, co se v okolí vzdáleného telefonu děje. Současný držitel Vašeho telefonu by se neměl vůbec dozvědět, že probíhá hovor.

unlock – tímto příkazem můžete vzdálený telefon odemknout, aniž by bylo nutné zadávat kód. Vhodné pokud kód zapomenete, nebo jste nastavili takový, který nejde zadat (třeba jste nepoužili jen čísla).

Pošlete-li SMS s jakýmkoliv jiným textem, bude považována za zprávu pro současného držitele Vašeho telefonu a zobrazí se normálně na displeji tak, aby si jej dotyčný mohl přečíst.

^ zpět na obsah

Instalace

Nejprve si stáhněte XML soubor s projektem. Nejlépe tak, že na odkaz pro stažení kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Uložit cíl jako (nebo podobně – záleží na použitém prohlížeči), jinak se Vám nejspíš otevře v prohlížeči a nikoliv stáhne.

Stažený soubor nakopírujte na SD kartu ve Vašem telefonu do adresáře /sdcard/Tasker/projects/.

Spusťte Tasker a vysuňte si lištu se záložkami projektů (pokud nemáte), stačí zatáhnout prstem za tu nenápadnou šipku nahoře uprostřed směrem dolů.

Pokud jste ještě s projekty nepracovali, budete tam mít jen jednu záložku s ikonkou domečku. Podržte na ní prst a až vyskočí nabídka, zvolte položku Import. Poté klikněte na soubor Lock_Phone.

Nyní musíte změny v Taskeru uložit, to uděláte tak, že kliknete na tlačítko úplně vlevo dole (zelená fajfka).

Tím dojde k zavření Taskeru, takže jej znova spusťte, v projektu vyberte kartu Tasks a na ní si otevřete task Install pro úpravy (jako byste jej chtěli editovat).

V otevřeném okně klikněte na ikonku modré šipky vpravo dole, tím se spustí průvodce nastavením.

Následujte instrukce průvodce až do konce. Zadávejte správně všechny požadované údaje. Po dokončení průvodce se mimo zadaných údajů uloží také sériové číslo právě vložené SIM karty a zapne se testovací mód.

^ zpět na obsah

Průvodce nastavením

Projekt obsahuje jednoduchého průvodce nastavením, který Vám pomůže nastavit některé výchozí hodnoty. Průvodce spustíte, když si v Taskeru v našem projektu otevřete task Install (označený ikonkou ozubeného kola) a poté kliknete na modrou šipku vpravo dole v okně tasku. Nezapomeňte po importu projektu ještě před spuštěním průvodce Tasker nejprve zavřít kliknutím na zelenou fajfku vlevo dole v okně Taskeru, aby se uložili změny, jinak se průvodce nespustí! Pak teprve znovu otevřete Tasker a spusťte průvodce.

V prvním kroku průvodce budete požádání o zadání výchozího telefonního čísla. Toto číslo bude použito v případě, že telefon nebude zablokován a bude v něm vyměněna SIM. Na toto číslo se odešle SMS s novým číslem. Toto číslo musíte zadat v mezinárodním formátu a bez mezer nebo jakýchkoliv jiných znaků! Například takto: +420987123456

V dalším kroku zadejte číslo na tísňovou linku platné ve Vaší zemi. V ČR je to 112.

Poté budete požádáni o zadání výchozího odemykacího kódu. Kód smí obsahovat pouze čísla! Na zamčené obrazovce nemáte možnost zadávat jiné znaky! Tento kód bude použit, pokud bude vyměněna SIM, nebo pokud telefon vzdáleně zamknete bez zadání nového kódu. Pamatujte si jej!

Na následující stránce průvodce zadejte zamykací frázi. Toto slovo slouží pro zamčení telefonu, pokud jej na Váš telefon odešlete z jiného telefonu. Nesmí obsahovat mezery, lomítko, otazník, vykřičník, hvězdičku a plus ( /?!*+).

V dalším kroku zvolte maximální dobu GPS fixu ve vteřinách. Jak dlouho se má GPS pokoušet získat pozici.

Po ukončení průvodce dojde k uložení všech Vašich nastavení. Pokud budete chtít některá nastavení změnit, spusťte průvodce znovu. Po novém spuštění budou v průvodci některé hodnoty výchozí.

Zavřete Tasker opět kliknutím na zelenou fajfku vlevo dole v okně Taskeru, aby změny zůstali v platnosti.

^ zpět na obsah

Stažení

Vzhledem k nutnosti pořádného otestování berte aktuální verzi jako alfa verzi.

Pro stažení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte položku Uložit cíl jako nebo Uložit odkaz jako (nebo podobně – záleží na použitém prohlížeči), jinak se Vám nestáhne, ale otevře přímo v prohlížeči, navíc nejspíš ve špatném kódování (kódování souboru by mělo být UTF-8).

Stáhnout: Lock_Phone.prj.xml (127 kB)

Verze: 2012-01-22a

REKLAMA

Tasker - vzdálené zabezpečení telefonu v případě ztráty nebo krádeže