MareX WeBlog

PHP výuka - komentáře a proměnné

REKLAMA

Komentáře

Co je to? – Komentář je část kódu, který se nevykonává. Parser ho prostě přeskočí.
K čemu je to dobré? – Když si třeba potřebujete v kódu něco poznamenat sami pro sebe, nějakou důležitou část, abyste třeba za rok, až se k němu vrátíte a budete potřebovat něco upravit, se v tom vůbec vyznali.

Komentáře se zapisují dvěma způsoby (teda já znám dva).
První je řádkový komentář, a zapisuje se takto:

// toto je komentář

Všechno, co je za dvojitým lomítkem na stejném řádku je považováno za komentář. Další řádek už komentář není. Tento způsob se hodí na krátké popisky.
Další je blokový komentář. Ten zapíšeme takto:

/* Tak toto je komentář
na více řádků */

Tento komentář můžete zapsat na více řádků. Všechno, co je mezi /**/ je komentář. Komentáře nelze vnořovat. Takže takto ne: 

/* Toto se považuje za komentář /* toto ještě také */ toto už ne! */

Pro překladač končí komentář tam, kde najde první výskyt */.

Komentáře se neukončují středníkem, protože se nejedná o příkaz.

Proměnné

Co je to vlastně proměnná? Řekl bych to asi tak, že proměnná je část paměti, kterou si libovolně pojmenujete a můžete si do ní ukládat různá data pro další použití. Libovolně pojmenovat není zase až tak správně, protože název proměnné může obsahovat jen některé znaky. Citace z manuálu: Platný název proměnné začíná písmenem nebo podtržítkem, následovaným libovolným počtem písmen, číslic nebo potržítek. Za písmena se považují znaky a-z, A-Z a ASCII znaky od 127 do 255. To znamená, že můžete používat i písmena s diakritikou, ovšem toto nedoporučuji, protože by mohly vzniknout problémy s kódováním. Nejlepší asi bude, když se naučíte v názvech proměnných používat pouze velká a malá písmena bez diakritiky, čísla a podtržítko. A taky si zapamatujte, že nesmí začínat číslicí.

Jak proměnnou vytvořit

Proměnnou vytvoříte tak, že napíšete $ (znak dolaru) a za něj bez mezery název proměnné, který si zvolíte sami. Takto:

$promenna;

Tímto jsme definovali proměnnou s názvem promenna. Středník na konci je proto, že každý příkaz v PHP se ukončuje středníkem a vytvoření proměnné je příkaz.

Co můžeme do proměnné uložit a jak

V podstatě cokoliv. Jakákoliv data. Může to být text, číslo, nebo binární data (třeba obrázek). Výhodou PHP je to, že nemusíte proměnné, jako v některých jiných programovacích jazycích, typovat. Existují různé datové typy, které můžete do proměnné uložit. Třeba text je jiný datový typ než celé číslo, celé číslo je jiný datový typ než číslo s desetinnou čárkou atd. PHP samo pozná, jaký typ dat jste do proměnné uložili a podle toho s ní pracuje.
Data do proměnné vložíte pomocí operátoru „rovná se“ (=). Je to operátor přiřazení (o jednotlivých operátorech si budeme povídat později). Takže pokud chcete do naší proměnné uložit třeba text „Nazdárek lidičky„, uděláte to takto:

$promenna = "Nazdárek lidičky";

Text je v uvozovkách, protože se jedná o textový řetězec (o tom opět později). Budete-li chtít do ní uložit číslo:

$promenna = 25;

V proměnné $promenna je teď uloženo číslo 25.

Do proměnné můžete vložit i obsah jiné proměnné. Například máme teď onu předchozí proměnnou:

$promenna = 25;

A nyní definujeme jinou proměnnou:

$promenna2 = $promenna;

Nyní je v obou proměnných uloženo číslo 25.

A jak teď tedy proměnnou třeba vypíšeme na obrazovku? Určitě si vzpomenete na předchozí článek, ve kterém jsme na obrazovku vypisovali text „Nazdárek lidičky„:

<?php
echo "Nazdárek lidičky!";
?>

Stejným způsobem vypíšeme obsah proměnné:

<?php
  $promenna = "Nazdárek lidičky!"; // do proměnné uložíme text
  echo $promenna; // a vypíšeme obsah proměnné
?>

Tak to by snad bylo o proměnných všechno. Pokud něco nechápete, nebo Vám tu něco chybí, napište do diskuze pod článkem.
Příště se podíváme na pole, což jsou takové vylepšené proměnné.

REKLAMA

PHP výuka - komentáře a proměnné